Mitä hyötyjä hankkeesta saadaan?

Rakentamisen sektorilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Esimerkiksi Euroopassa rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on 40 prosenttia.

Tutkimusten mukaan suuri osa rakennusten elinkaaren aikaisista kasvihuonepäästöistä aiheutuu rakennusmateriaaleista, joten niillä on merkittäviä suoria ja välillisiä vaikutuksia. Esimerkiksi energiatehokkaiden uudisrakennusten käytön aikainen hiilijalanjälki on pienentynyt. Tässä rakennusmateriaalien merkitys on ollut suuri.

Biopohjaisia rakennusmateriaaleja on tutkittu ja käytetty jonkin verran ulkomailla. Keski-Euroopassa on saatu hyviä kokemuksia paikallisesti tuotetun kutterinlastun savikäsittelyllä lämmöneristeenä. Asiasta tarvitaan vielä lisää tutkittua tietoa ja näyttöä.

PaiBiRa-hankkeessa tehtävillä selvityksillä pyritään nostamaan vähän hyödynnettyjen paikallisten luonnonmateriaalien jalostusastetta. Tämä luo mahdollisuuksia muun muassa uuden yritystoiminnan perustamiselle biomateriaalien arvontuotantoketjun eri vaiheisiin.

Pitkällä aikavälillä hanke edistää uusien rakennusmateriaalien käyttöönottoa ja resurssitehokasta rakentamista. Hanke tukee Pohjois-Pohjanmaan biotalousstrategian jalkauttamista. Lisäksi sen teemat noudattavat uuden kansallisen energia- ja ilmastostrategian linjauksia sekä edistävät EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumista.