Paikalliset biopohjaiset
rakennusmateriaalit

 
 
hirsisalvos.jpg
 
Materiaalit

Mitä PaiBiRa-hankkeessa tutkitaan?

Paikalliset biopohjaiset rakennusmateriaalit (PaiBiRa) -hankkeessa tutkitaan, miten biopohjaiset materiaalit soveltuvat rakentamiseen. Luonnonmukaisilla raaka-aineilla voidaan korvata paljon energiaa sitovia, ympäristölle haitallisia tai huonosti kierrätettäviä rakennusmateriaaleja. Tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia käyttömuotoja entisten rinnalle.

Uusien materiaalien hyödyntäminen rakennusalalla vaatii erilaisten selvitysten tekemistä. Toimenpiteillä tuotetaan lisätietoa muun muassa viranomaisille, yrittäjille ja suunnittelijoille. Pitkällä aikavälillä hanke edistää uusien rakennusmateriaalien käyttöönottoa ja resurssitehokasta rakentamista. Nostamalla paikallisten, vähän hyödynnettyjen biomateriaalien jalostusastetta luodaan myös edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle.

 

Vaikuttavuus

Rakentamisella ja rakennusmateriaaleilla on suuri merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä. PaiBiRa-hankkeessa tehtävä tutkimus edistää uusien biopohjaisten rakennusmateriaalien käyttöä, resurssitehokkaampaa rakentamista ja uuden yritystoiminnan aloittamista.

villa.jpg

Työpaketit

Hankkeen käytännön toimenpiteet on jaoteltu neljään työpakettiin. Niillä kartoitetaan biopohjaisten materiaalien maakunnallinen potentiaali sekä tekninen ja rakennusfysikaalinen soveltuvuus simulointimallien, kenttätestien ja materiaalien laatuluokitteluiden avulla.

 
Puulastu